Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

2 kết quả chứa từ khóa: 131/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 131/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 06/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2017

02

Nghị quyết 131/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập thành phố Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về

Ban hành: 27/12/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2013

Vui lòng đợi