Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

16 kết quả chứa từ khóa: 131/2013/NĐ-CP
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Nghị định 131/2013/-CP về xử phạt hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Sở hữu trí tuệ Tải về
  Ban hành: 16/10/2013
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 17/10/2013
  02

  Nghị định 28/2017/-CP sửa quy định xử phạt VPHC về quyền tác giả

  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Sở hữu trí tuệ; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  Ban hành: 20/03/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 22/03/2017
  03

  Nghị định 46/2019/-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  Ban hành: 27/05/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 27/05/2019
  04

  Nghị định 45/2019/-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  Ban hành: 21/05/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 21/05/2019
  05

  Thông tư 13/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 13/2015/TT-BTC về tạm dừng làm thủ tục hải quan

  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Sở hữu trí tuệ Tải về
  Ban hành: 06/03/2020
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 16/03/2020
  06

  Văn bản hợp nhất 1432/VBHN-BVHTTDL năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Sở hữu trí tuệ Tải về
  Ban hành: 10/04/2017
  Áp dụng: Đang cập nhật
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 14/09/2017
  07

  Văn bản hợp nhất 1433/VBHN-BVHTTDL năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Thương mại-Quảng cáo; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  Ban hành: 10/04/2017
  Áp dụng: Đang cập nhật
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 14/09/2017
  08

  Quyết định 4674/QĐ-BVHTTDL 2015 xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi xử phạt VPHC về quyền tác giả

  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Sở hữu trí tuệ; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  Ban hành: 31/12/2015
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 07/01/2016
  09

  Quyết định 485/QĐ-BVHTTDL 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản lĩnh vực văn hóa thể thao

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  Ban hành: 01/02/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 27/03/2019
  10

  Quyết định 11/2016/QĐ-UBND Thái Nguyên phối hợp liên ngành trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ

  Lĩnh vực: Hành chính; Sở hữu trí tuệ Tải về
  Ban hành: 11/03/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/10/2016
  11

  Kế hoạch 81/KH-UBND Hà Nội triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2020

  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
  Ban hành: 18/04/2020
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 24/04/2020
  12

  Quyết định 1472/QĐ-TTg thực hiện Nghị quyết về tăng cường phòng, chống xâm hại trẻ em

  Lĩnh vực: An ninh trật tự; Chính sách Tải về
  Ban hành: 28/09/2020
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 29/09/2020
  13

  Quyết định 53/2019/QĐ-UBND Vĩnh Phúc Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  Ban hành: 07/11/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/11/2019
  14

  Kế hoạch 1518/KH-BCĐTƯATTP Kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020

  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
  Ban hành: 27/12/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/06/2020
  15

  Quyết định 01/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Văn hoá, Gia đình, Thể dục thể thao và Du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/12/2013

  Lĩnh vực: Hành chính; Hôn nhân gia đình; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  Ban hành: 02/01/2014
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/01/2014
  16

  Công văn 5189/TCHQ-GSQL 2019 về kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa

  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Sở hữu trí tuệ Tải về
  Ban hành: 13/08/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/09/2019
  Vui lòng đợi