Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
43 kết quả chứa từ khóa: 13/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 13/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2017
02

Chỉ thị 13/CT-TTg 2020 đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
03

Chỉ thị 13/CT-TTg 2019 về phát triển bền vững

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
04

Quyết định 13/2022/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách; Bảo hiểm; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2022
05

Quyết định 13/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
06

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg 2020 cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời

Lĩnh vực: Công nghiệp; Chính sách; Điện lực Tải về
Ban hành: 06/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
07

Quyết định 13/2019/QĐ-TTg sửa đổi Chế độ báo cáo thống kê về phòng chống ma túy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 27/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2019
08

Quyết định 13/2018/QĐ-TTg điều kiện cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
09

Quyết định 13/QĐ-TTg 2017 tuyên truyền pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh

Lĩnh vực: Chính sách; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2017
10

Quyết định 13/2016/QĐ-TTg quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
11

Quyết định 13/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Lĩnh vực: Chính sách; Giao thông Tải về
Ban hành: 05/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2015
12

Quyết định 13/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đóng bảo hiểm xã hội bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội đối với đối tượng hưởng sinh hoạt phí trong Công an nhân dân giai đoạn từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2006, sau đó chuyển thành người hưởng lương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 08/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2014
13

Quyết định 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2013
14

Quyết định 13/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sân khấu Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 04/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2011
15

Quyết định 13/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Chính sách; Giao thông; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
16

Quyết định 13/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 18/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2008
17

Quyết định 13/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 16/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
18

Quyết định 13/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/10/2004 của Bộ Chính trị

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 14/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2005
19

Quyết định 13/2004/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 28/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2016
20

Quyết định 13/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 17/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
Vui lòng đợi