Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
31 kết quả chứa từ khóa: 13/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 13/CT-UBND Tiền Giang 2022 tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2022
02

Chỉ thị 13/CT-UBND Hà Nội 2022 nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Lĩnh vực: Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 22/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2022
03

Chỉ thị 13/CT-UBND của tỉnh Bắc Giang về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Giao thông; COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
04

Chỉ thị 13/CT-UBND Ninh Thuận tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh lớp 10 năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
05

Chỉ thị 13/CT-UBND Gia Lai 2021 tiếp tục triển khai cấp bách công tác phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
06

Chỉ thị 13/CT-UBND Hà Nội chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 12/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
07

Chỉ thị 13/CT-UBND Hà Nội về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
08

Chỉ thị 13/CT-UBND Cao Bằng khuyến khích thành lập Quỹ phát triển KHCN

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 24/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
09

Chỉ thị 13/CT-UBND Hà Nội 2019 lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 10/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
10

Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 Hà Nội Tuyển chọn và gọi nhập ngũ năm 2019

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 29/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2018
11

Chỉ thị 13/CT-UBND Thanh Hóa 2018 tăng cường công tác quản lý phương tiện thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 19/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2018
12

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 02/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2017
13

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
14

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 08/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
15

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
16

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2017
17

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 của tỉnh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
18

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 06/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
19

Chỉ thị 13/CT-UBND về thực hiện phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, trẻ em

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2016
20

Chỉ thị 13/CT-UBND về tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2016
Vui lòng đợi