Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

25 kết quả chứa từ khóa: 13/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về khuyến khích thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 24/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
02

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
03

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 10/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
04

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 29/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2018
05

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý phương tiện thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 19/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2018
06

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 02/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2017
07

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 08/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
08

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
09

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 của tỉnh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
10

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
11

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 06/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
12

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2017
13

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2016
14

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 23/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2016
15

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2016
16

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2015
17

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2015
18

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 24/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2015
19

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 04/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2015
20

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2010
Vui lòng đợi