Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
61 kết quả chứa từ khóa: 13/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 13/2017/TT-BCT sửa quy định phương pháp xác định giá phát điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo; Điện lực Tải về
Ban hành: 03/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2017
02

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Lao động Thương Binh Xã hội Hải Dương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 19/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
03

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức cấp tỉnh ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hưng Yên đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
04

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long bãi bỏ Quyết định 172007 về bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2017
05

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của các Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 19/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2017
06

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Tiền Giang thu hút bác sĩ về các cơ sở y tế công lập

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
07

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Cà Mau sửa Quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
08

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Quảng Bình Điều lệ hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Bình

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 11/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2017
09

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Hòa Bình Quy chế xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 10/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
10

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND Bình Phước bãi bỏ Quyết định 02/2016 về thủy lợi phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 08/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
11

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Phú Thọ phối hợp quản lý các KCN tại tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2017
12

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Quy chế Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 13/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
13

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Hà Nội về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 31/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2017
14

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Bình Định Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2021
15

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2017
16

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Kon Tum công tác quản lý dự án sử dụng vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2017
17

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017 và giai đoạn ổn định ngân sách từ năm 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2017
18

Quyết định 13/QĐ-UBND Hà Nội 2017 Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Bắc Từ Liêm

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 03/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2017
19

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND Cần Thơ sửa đổi Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2021
20

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND Đắk Nông về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2019
Vui lòng đợi