Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
54 kết quả chứa từ khóa: 13/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND Bình Dương về thủ tục đăng ký đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2017
02

Thông tư 13/2015/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2015
03

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng về bãi bỏ Quyết định 10/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính Tải về
Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2020
04

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND Quảng Bình sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 24/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
05

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Cà Mau sửa Quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
06

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND Vĩnh Long diện tích tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
07

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND Thái Bình về trách nhiệm bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2016
08

Quyết định 47/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 47/2013/QĐ-UBND ngày 13/09/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 14/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2015
09

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND Long An sửa Quyết định 49/2013 về thu thủy lợi phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2017
10

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND chính sách bồi thường thu hồi đất tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 07/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2021
11

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu và đường giao thông nông thôn, địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 06/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2015
12

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
13

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 19/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2015
14

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND Thái Nguyên thủ tục xác định giá đất tại Thái Nguyên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2017
15

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
16

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Công nghiệp; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
17

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2015
18

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 27/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2015
19

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 06/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2017
20

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013 - 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2013
Vui lòng đợi