Tra cứu văn bản

874 kết quả chứa từ khóa: 13/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
861

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm kéo giảm tai nạn giao thông từ nay đến cuối năm 2022

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
862

Chỉ thị 7/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Xây dựng Tải về
863

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
864

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
865

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
866

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
867

Chỉ thị 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
868

Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
869

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
870

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
871

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
872

Chỉ thị 6/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
873
874

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về