Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
868 kết quả chứa từ khóa: 13/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
841

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 13/05/2014 về việc ban hành Quy định Quy trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế trong dự án đầu tư xây dựng công trình và trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2017
842

Quyết định 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi Quyết định 13/2012/QĐ-UBND ngày 26/03/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố và công an viên

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 05/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2014
843

Quyết định 3811/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đính chính Quyết định 13/2014/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2014
844

Chỉ thị 06/CT-UBND Cần Thơ 2022 công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
845

Chỉ thị 07/CT-UBND Cần Thơ 2022 tăng cường các giải pháp nhằm giảm tai nạn giao thông từ nay đến cuối năm

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
846

Chỉ thị 7/CT-UBND Bắc Giang 2022 quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Xây dựng Tải về
Ban hành: 21/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2022
847

Chỉ thị 11/CT-UBND Bình Dương 2022 chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 19/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
848

Chỉ thị 09/CT-UBND Huế 2022 tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 17/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
849

Chỉ thị 06/CT-UBND Bắc Giang 2022 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 19/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
850

Chỉ thị 11/CT-UBND TP.HCM 2022 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Ngành Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 14/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2022
851

Chỉ thị 16/CT-UBND Hà Nội 2022 tăng cường triển khai xây dựng văn hóa học đường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 07/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2022
852

Chỉ thị 05/CT-UBND Cần Thơ 2022 thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 05/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2022
853

Chỉ thị 17/CT-UBND Hà Nội 2022 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 07/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2022
854

Chỉ thị 12/CT-UBND Ninh Thuận 2022 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
855

Chỉ thị 6/CT-UBND Bắc Giang 2022 nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2022
856

Chỉ thị 14/CT-UBND Hà Nội 2022 xử lý các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 25/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2022
857

Chỉ thị 12/CT-UBND Quảng Nam 2022 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 23/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2022
858

Chỉ thị 11/CT-UBND Thái Bình 2022 chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2022
859

Chỉ thị 11/CT-UBND Sơn La 2022 tăng cường công tác thống kê Nhà nước

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 11/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
860

Chỉ thị 11/CT-UBND Quảng Nam 2022 xây dựng kế hoạch phát triển KTXH

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2022
Vui lòng đợi