Tra cứu văn bản

877 kết quả chứa từ khóa: 13/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
61

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
62

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
63

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
64

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
65

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
66

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
67

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
68

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
69

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
70

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
71

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Danh mục và trách nhiệm phối hợp trong việc mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
72

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2018-2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
73

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
74

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
75

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành "Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công Thành phố Hồ Chí Minh"

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Công nghiệp Tải về
76

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định cụ thể mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
77

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do tỉnh quản lý

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông Tải về
78

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của các Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
79

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
80

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về