Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
868 kết quả chứa từ khóa: 13/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND Bình Định quy định cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
42

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND Long An quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
43

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND Cần Thơ sửa đổi Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2021
44

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
45

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND Đồng Tháp sửa đổi Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định Bảng giá các loại đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
46

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND Tây Ninh bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 2 Quy định kèm theo Quyết định 56/2020/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
47

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND Quy chế quản lý Hệ thống mạng truyền số liệu TP Hải Phòng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
48

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về hành lang an toàn đường bộ, đường thủy tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2021
49

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Cà Mau kiểm tra kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào CSDLQG

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2020
50

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
51

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Hải Phòng về tiêu chuẩn lãnh đạo phòng thuộc Sở Lao động

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
52

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà ở tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
53

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng về bãi bỏ Quyết định 10/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính Tải về
Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2020
54

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
55

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Đắk Lắk sửa thẩm quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
56

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Vĩnh Long sửa quy định về bồi thường khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
57

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Lâm Đồng về hệ số điều chỉnh giá đất huyện Đức Trọng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
58

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND Thái Bình quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 13/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2019
59

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND bảng giá xây dựng mới nhà ở tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
60

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND Bình Dương về mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
Vui lòng đợi