Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
868 kết quả chứa từ khóa: 13/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Chỉ thị 13/CT-UBND Gia Lai 2021 tiếp tục triển khai cấp bách công tác phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
22

Chỉ thị 13/CT-UBND của tỉnh Bắc Giang về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Giao thông; COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
23

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
24

Chỉ thị 13/CT-UBND về thực hiện phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, trẻ em

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2016
25

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 08/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
26

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
27

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2017
28

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2015
29

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 13/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2015
30

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2015
31

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường" trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2014
32

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tập trung cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2013
33

Chỉ thị 66/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2015
34

Chỉ thị 13/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 25/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2014
35

Chỉ thị 13/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
36

Chỉ thị 13/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2013
37

Chỉ thị 13/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 25/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2012
38

Chỉ thị 13/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công trách nhiệm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2011
39

Chỉ thị 13/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2010
40

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND TP.HCM tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc chuyên dùng cơ sở giáo dục chuyên biệt

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2022
Vui lòng đợi