Tra cứu văn bản

877 kết quả chứa từ khóa: 13/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
02

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
03

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về khuyến khích thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Doanh nghiệp Tải về
04

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về
05

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
06

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
07

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý phương tiện thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
08

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
09

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 của tỉnh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
10

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
11

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
12

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2016

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
14

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
15

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ngăn chặn và xử lý nghiêm việc vận chuyển, tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Y tế-Sức khỏe Tải về
16

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
18

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
19

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
20

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về