Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.916 kết quả chứa từ khóa: 1274/TB-TCHQ
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 1274/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 02/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2017
02

Thông báo 1274/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm Ecogel

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 23/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2016
03

Thông báo 6735/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
04

Thông báo 6734/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
05

Thông báo 6429/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
06

Thông báo 6428/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
07

Thông báo 2486/TB-TCHQ năm 2018 Kết quả xác định trước mã số - Lead Wire

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2018
08

Thông báo 2487/TB-TCHQ năm 2018 Kết quả xác định trước mã số - Flat Cable/Lead Wire

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2018
09

Thông báo 2485/TB-TCHQ năm 2018 Kết quả xác định trước mã số - Shield Wire/ Lead Wire

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2018
10

Thông báo 1909/TB-TCHQ năm 2018 Kết quả xác định trước mã số - Đơn vị sản xuất Careox PE 1002

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 10/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
11

Thông báo 1908/TB-TCHQ năm 2018 Kết quả xác định trước mã số - Bộ nguồn chuyển mạch dùng cho màn hình tivi

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 10/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
12

Thông báo 506/TB-TCHQ 2018 về kết quả xác định trước mã số - Sản phẩm làm từ Titan (Muôi titan)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2018
13

Thông báo 505/TB-TCHQ 2018 về kết quả xác định trước mã số - Ceragem Youridm

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2018
14

Thông báo 503/TB-TCHQ 2018 về kết quả xác định trước mã số - FROZEN PORK SOFTBONE

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2018
15

Thông báo 507/TB-TCHQ 2018 về kết quả xác định trước mã số - Doxipan Mix 100 (25kg/bao)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2018
16

Thông báo 508/TB-TCHQ 2018 về kết quả xác định trước mã số - Chất nhũ hóa Palsgaard SSL 3429

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2018
17

Thông báo 33/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Hương dừa - Coconut Flavor A1781121/02

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 03/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
18

Thông báo 8541/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Chất làm cứng-một thành phần của sơn Acrythane Hardener (3 kg) (export)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
19

Thông báo 8412/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Túi xách tay cho nữ hiệu LYN, LADIE'S HANDBAGS 100% PU

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
20

Thông báo 8413/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Bộ mạch điều khiển chính của thang máy

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
Vui lòng đợi