Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
8 kết quả chứa từ khóa: 1268/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1268/-TTg kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa VN và Campuchia

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2020
02

Quyết định 1268/-TTg 2019 Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 02/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
03

Quyết định 1268/-TTg 2017 thí điểm thành lập Ban Quản lý ATTP Đà Nẵng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2017
04

Quyết định 1268/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2013
05

Quyết định 1268/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngày Hợp tác xã Việt Nam

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 27/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2011
06

Quyết định 31/2018/-UBND Đà Nẵng quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2018
07

Quyết định 71/-BTP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2021

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2021
08

Quyết định 86/-BTP 2020 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
Vui lòng đợi