Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
28 kết quả chứa từ khóa: 1267/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1664/-BTP 2017 Kế hoạch sơ kết Giai đoạn 1 thực hiện 1267/-TTg 2014

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2017
02

Kế hoạch 464/KH-BGDĐT 2022 hợp nhất văn bản quy phạm và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
03

Kế hoạch 142/KH-BGDĐT 2020 hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
04

Quyết định 2748/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 842/-TTg ngày 06/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Quyết định 1267/-TTg ngày 29/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ Pháp điển

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2014
05

Quyết định 636/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Phòng, chống mại dâm thuộc Chủ đề Chính sách xã hội (Đề mục số 4 thuộc Chủ đề số 6)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2017
06

Quyết định 1485/-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng triển khai Quyết định 843/-TTg ngày 06/06/2014 và Quyết định 1267/-TTg ngày 29/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2014
07

Quyết định 1267/-TTg 2017 phát triển hệ thống Y tế địa phương giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Đầu tư; Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 25/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
08

Quyết định 934/-BKHĐT 2022 Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống QPPL đối với đề mục Doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
09

Quyết định 1666/-BTNMT Kế hoạch pháp điển văn bản tại đề mục Khí tượng thủy văn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
10

Quyết định 2071/-BTP 2016 thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
11

Quyết định 144/-UBDT Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Công tác dân tộc

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
12

Quyết định 1267/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ Pháp điển

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2014
13

Quyết định 1176/-BTP 2018 Kế hoạch pháp điển hệ thống QPPL về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2018
14

Quyết định 1384/-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục Quy hoạch đô thị trong Chủ đề Xây dựng, nhà ở, đô thị (Đề mục số 3 thuộc Chủ đề số 43)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2017
15

Quyết định 3228/-BTNMT 2019 kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2020

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
16

Quyết định 1188/-BGTVT pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
17

Quyết định 162/-BTP Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Kiểm tra văn bản

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
18

Quyết định 1877/-BGTVT 2019 thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 09/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2019
19

Quyết định 891/-TTg 2019 phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
20

Quyết định 3553/-BNN-KTHT 2018 Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống văn đối với Đề mục Phát triển Ngành nghề nông thôn

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2018
Vui lòng đợi