Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
689 kết quả chứa từ khóa: 1264/TCT-KK
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 2806/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 24/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2014
02

Công văn 1264/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 13/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2011
03

Công văn 2194/TCT-KK 2022 tổ chức triển khai Nghị định 34/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí; Chính sách Tải về
Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
04

Công văn 1604/TCT-KK 2022 triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
05

Công văn 266/TCT-KK 2022 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án ODA

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 24/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
06

Công văn 4629/TCT-KK về danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2021

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
07

Công văn 1495/TCT-KK 2021 tổ chức triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 13/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
08

Công văn 1194/TCT-KK điểm mới của giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2021
09

Công văn 641/TCT-KK 2021 của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
10

Công văn 599/TCT-KK 2021 khai thuế giá trị gia tăng, thông báo phát hành hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
11

Công văn 3880/TCT-KK quản lý thuế GTGT đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 17/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
12

Công văn 3867/TCT-KK 2020 xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng đã nộp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 16/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
13

Công văn 3870/TCT-KK 2020 xử lý tiền thuế nộp thừa vào ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 16/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
14

Công văn 3848/TCT-KK 2020 kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 15/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
15

Công văn 3847/TCT-KK 2020 khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 15/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
16

Công văn 3832/TCT-KK 2020 hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
17

Công văn 3457/TCT-KK 2020 vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 21/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
18

Công văn 3292/TCT-KK 2020 kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 12/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
19

Công văn 3208/TCT-KK 2020 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 10/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
20

Công văn 2842/TCT-KK 2020 lệ phí môn bài khi tạm ngừng kinh doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 15/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2020
Vui lòng đợi