Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.400 kết quả chứa từ khóa: 126/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 126/NQ-CP 2021 sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
02

Nghị quyết 126/NQ-CP 2020 xây dựng Nghị định thay thế Nghị định quản lý pháo

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 04/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
03

Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập mới 2 xã thuộc huyện Đắk Hà, 3 xã thuộc huyện Sa Thầy và mở rộng địa giới hành chính phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 20/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2013
04

Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2017 Chương trình hành động thực hiện phòng, chống tham nhũng đến 2020

Lĩnh vực: Chính sách; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
05

Kế hoạch 4976/KH-BGTVT năm 2018 Thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 14/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
06

Quyết định 318/QĐ-BKHCN 2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 126 về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 12/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2018
07

Quyết định 3193/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 bổ sung mục tiêu hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
08

Kế hoạch 3694/KH-BGTVT năm 2018 Thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 10/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
09

Kế hoạch 31/KH-UBND Hà Nội 2018 thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 26/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2018
10

Nghị quyết 103/NQ-CP 2022 chính sách hỗ trợ cán bộ trong cơ sở GDMN, GDTH ngoài công lập gặp khó khăn do COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Y tế-Sức khỏe; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
11

Nghị quyết 155/NQ-CP 2021 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính; COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2021
12

Nghị quyết 63/NQ-CP 2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 03/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
13

Nghị quyết 25/NQ-CP 2022 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2022
14

Nghị quyết 01/NQ-CP 2022 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 08/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2022
15

Nghị quyết 106/NQ-CP 2021 thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2021
16

Nghị quyết 99/NQ-CP 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển KTXH 5 năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
17

Nghị quyết 50/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
18

Nghị quyết 19/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2021

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 10/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2021
19

Nghị quyết 01/NQ-CP giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
20

Nghị quyết 161/NQ-CP nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
Vui lòng đợi