Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 126/2017/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 126/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 27/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

Vui lòng đợi