Tra cứu văn bản

1.419 kết quả chứa từ khóa: 126/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
1381

Nghị quyết 36/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
1382

Nghị quyết 04/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị xã Dĩ An, thành lập các phường thuộc thị xã Dĩ An và thành lập thị xã Thuận An, thành lập các phường thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
1383

Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập Thành phố Hà Giang thuộc tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1384

Nghị quyết 36/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lạng Giang, huyện Yên Dũng để mở rộng địa giới hành chính thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
1385

Nghị quyết 28/NQ-CP của Chính phủ về việc giải thể xã Đắk Plao, điều chỉnh địa giới hành chính xã, tái lập xã Đắk Plao thuộc huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
1386

Nghị quyết 27/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập Thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
1387

Nghị quyết 10/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QH12 của Quốc hội về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
1388

Nghị quyết 05/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Thành để mở rộng địa giới hành chính thành phố Biên Hoà thuộc tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
1389

Nghị quyết 07/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập các phường thuộc thành phố Hạ Long và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
1390

Nghị quyết 06/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập các phường: Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
1391

Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2009

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1392

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập phường Chiềng Cơi, thuộc Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác, Địa giới hành chính Tải về
1393

Nghị quyết 64/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã để thành lập thị trấn thuộc các huyện: Thạnh Trị, Long Phú; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Phú và huyện Mỹ Xuyên để thành lập huyện Trấn Đề, tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
1394

Nghị quyết 62/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Tam Vinh để thành lập thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

1395

Nghị quyết 61/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập phường thuộc thị xã Bỉm Sơn, thành lập phường thuộc thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Địa giới hành chính Tải về
1396

Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất năm 2008 - 2010 của tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
1397

Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất năm 2009 - 2010 của tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
1398

Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2009

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1399

Nghị quyết 56/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất năm 2009-2010 tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
1400

Nghị quyết 55/NQ-CP của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về