Tra cứu văn bản

1.419 kết quả chứa từ khóa: 126/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
42

Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
43

Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
44

Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
45

Nghị quyết 49/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
46

Nghị quyết 48/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
47

Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
48

Nghị quyết 43/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
49

Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
50

Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
51

Nghị quyết 47/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
52

Nghị quyết 39/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
53

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
54
55

Nghị quyết 131/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
56

Nghị quyết 121/NQ-CP của Chính phủ về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
57

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
58

Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
59

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
60

Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về