Tra cứu văn bản

1.416 kết quả chứa từ khóa: 126/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
22

Nghị quyết 161/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
23

Nghị quyết 149/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
24

Nghị quyết 129/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
25

Quyết định 18/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
26

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
27

Nghị quyết 110/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
28

Nghị quyết 99/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
29

Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
30

Nghị quyết 87/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
31

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
32

Nghị quyết 143/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
33

Nghị quyết 140/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
34

Nghị quyết 113/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
35

Nghị quyết 104/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
36

Nghị quyết 101/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
37

Nghị quyết 98/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
38

Nghị quyết 72/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
39

Nghị quyết 66/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
40

Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về