Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
133 kết quả chứa từ khóa: 1259/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1259/-TTg 2018 lập Hội đồng cấp Nhà nước tặng "Nghệ nhân Nhân dân","Nghệ nhân Ưu tú" lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 27/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2018
02

Quyết định 1259/-TTg 2017 rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 22/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2017
03

Quyết định 6735/-UBND 2019 Hà Nội phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch Khu cấu kiện phục vụ công trình xây dựng công nghiệp

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
04

Quyết định 1628/-TTg 2018 thay đổi thành viên Hội đồng xét tặng "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 23/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2018
05

Quyết định 6649/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm - Thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 03/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2015
06

Quyết định 528/-TTg Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
07

Quyết định 2295/-UBND 2016 về Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Xuân Mai

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2016
08

Nghị quyết 15/NQ-HĐND Hà Nội 2018 về việc thông qua Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
09

Quyết định 3253/-UBND Hà Nội chỉ giới đỏ từ quốc lộ 3 đến cụm công nghiệp Nguyên Khê

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 22/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
10

Quyết định 1828/-UBND Hà Nội 2020 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến quốc lộ 21B

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
11

Quyết định 6036/-UBND Hà Nội 2019 phê duyệt chỉ giới đỏ tuyến đường tỉnh 424 huyện Mỹ Đức

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 30/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2019
12

Quyết định 689/-UBND Hà Nội 2020 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tại phường Việt Hưng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 11/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
13

Quyết định 2294/-UBND 2016 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Xuân Mai

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2016
14

Quyết định 3433/-UBND Hà Nội 2020 nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết khu vực Đồng Mai

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
15

Quyết định 387/-TTg năm 2018 bãi bỏ Quyết định 2621/-TTg năm 2013 về sửa đổi một số mức hỗ trợ phát triển SX

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
16

Quyết định 3170/-UBND Hà Nội 2020 chỉ giới đường đỏ đường tổ dân phố Tu Hoàng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 20/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
17

Quyết định 5054/-UBND Hà Nội 2019 chỉ giới đường đỏ tuyến đường ĐH02 huyện Hoài Đức

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 13/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
18

Quyết định 4675/-UBND Hà Nội 2019 Chỉ giới đường đỏ tuyến đường gom và kè sông đào

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 29/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
19

Quyết định 5887/-UBND Hà Nội 2019 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 22/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2019
20

Quyết định 1259/-TTg 2016 về kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2016
Vui lòng đợi