Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
7 kết quả chứa từ khóa: 1255/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1255/-TTg 2018 phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2018
02

Quyết định 1255/-TTg 2017 Hoàn thiện khung pháp lý xử lý tài sản ảo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2017
03

Quyết định 1255/-TTg 2016 về kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2016
04

Quyết định 239/-BTTTT 2019 Đề án về bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2019
05

Quyết định 1255/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2014
06

Quyết định 1255/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang thời kỳ đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2011
07

Quyết định 388/-TTg 2018 điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
Vui lòng đợi