Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.401 kết quả chứa từ khóa: 125/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 125/NQ-CP 2022 giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với đối tượng ảnh hưởng bởi Covid-19

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2022
02

Nghị quyết 125/NQ-CP 2021 sửa đổi Hiệp định chuyển đổi nợ cho phát triển giữa Việt Nam và Italia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
03

Nghị quyết 125/NQ-CP ký Bản Ghi nhớ giữa Việt Nam - Thái Lan hợp tác giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 03/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
04

Nghị quyết 125/NQ-CP 2018 Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 08/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2018
05

Nghị quyết 125/NQ-CP 2017 đơn giản hóa TTHC quản lý dân cư

Lĩnh vực: Hành chính; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
06

Nghị quyết 125/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập mới thị xã Ba Đồn và 6 phường thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 20/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2013
07

Quyết định 72/QĐ-BGTVT 2019 Kế hoạch thực hiện cải cách chính sách BHXH

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 14/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2019
08

Quyết định 5446/QĐ-BGDĐT 2019 về thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Chính sách; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2019
09

Quyết định 2201/QĐ-BTC 2018 Kế hoạch cải cách chính sách BHXH của Bộ Tài Chính

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
10

Báo cáo 3619/BC-BHXH 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP năm 2018 và Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2018

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
11

Kế hoạch 212/KH-UBND Hà Nội 2018 thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động cải cách chính sách BHXH

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 16/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
12

Công văn 12023/BGTVT-TCCB 2021 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
13

Nghị quyết 60/NQ-CP 2022 các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thức điện tử

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
14

Quyết định 171/QĐ-BHXH 2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2022
15

Nghị quyết 01/NQ-CP 2022 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 08/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2022
16

Nghị quyết 99/NQ-CP 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển KTXH 5 năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
17

Nghị quyết 50/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
18

Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH ngành LĐTBXH thực hiện Nghị quyết 01 và 02/2021 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 04/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
19

Nghị quyết 01/NQ-CP giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
20

Nghị quyết 140/NQ-CP thực hiện Nghị quyết về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
Vui lòng đợi