Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 12448/VPCP-QHĐP
01

Công văn 12448/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về

Ban hành: 22/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

Vui lòng đợi