Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.402 kết quả chứa từ khóa: 124/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 124/NQ-CP 2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cuối năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 15/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2022
02

Nghị quyết 124/NQ-CP 2021 về gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Giao thông Tải về
Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
03

Nghị quyết 124/NQ-CP Chính phủ định hướng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 03/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
04

Nghị quyết 124/NQ-CP 2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2018
05

Nghị quyết 124/NQ-CP năm 2017 Cấp thị thực điện tử cho công dân nước ngoài

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
06

Nghị quyết 124/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hùng Sơn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đại Từ, đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn thuộc huyện Đại Từ và điều chỉnh địa giới hành chính các xã Động Đạt, Phấn Mễ để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đu thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 13/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2013
07

Quyết định 1369/QĐ-BXD ngành Xây dựng triển khai chính sách phát triển công nghiệp quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 21/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
08

Nghị định 124/2016/NĐ-CP Biểu thuế ưu đãi theo Hiệp định Thương mại Việt - Lào

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Ngoại giao; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 01/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
09

Nghị định 124/2014/NĐ-CP sửa quy định hợp tác của nước ngoài lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 29/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2014
10

Nghị định 124/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Chính sách Tải về
Ban hành: 18/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
11

Nghị quyết 01/NQ-CP 2022 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 08/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2022
12

Nghị quyết 99/NQ-CP 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển KTXH 5 năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
13

Nghị quyết 84/NQ-CP chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
14

Nghị quyết 63/NQ-CP giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cuối 2021, đầu 2022

Lĩnh vực: Đầu tư; Xuất nhập khẩu; COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2021
15

Nghị quyết 50/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
16

Quyết định 163/QĐ-BCT hành động ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
17

Quyết định 216/QĐ-BVHTTDL BVHTTDL thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
18

Nghị quyết 02/NQ-CP tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2021

Lĩnh vực: Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 01/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
19

Nghị quyết 01/NQ-CP giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
20

Nghị quyết 01/NQ-CP 2020 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
Vui lòng đợi