Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

7 kết quả chứa từ khóa: 124/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 124/2017/-CP của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
02

Thông tư 36/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
03

Thông tư 31/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 18/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
04

Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 17/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
05

Quyết định 212/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương kỳ 2014-2018

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2019
06

Quyết định 92/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2019
07

Quyết định 590/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương được ban hành từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/01/2018

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
Vui lòng đợi