Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
50 kết quả chứa từ khóa: 1232/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 285/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2019
02

Thông tư 79/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với vùng lũ lụt, vung khó khăn.

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí; Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2005
03

Thông tư 18/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quyết định số 245/2003/-TTg ngày 18/11/2003 về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí; Chính sách Tải về
Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
04

Thông báo 177/TB-VPCP 2019 giảm vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 06/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
05

Thông tư 50/2000/TT-BNN-ĐCĐC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1146/-TTg ngày 8/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ di dân đến định cư tại các xã biên giới của các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2005
06

Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phố cập giáo dục trung học cơ sở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2003
07

Quyết định 2117/-BGTVT 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch CHK quốc tế Cát Bi định hướng đến năm 2025

Lĩnh vực: Chính sách; Giao thông Tải về
Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
08

Thông báo 86/TB-VPCP 2019 về thoái phần tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2019
09

Kế hoạch 1801/KH-BYT 2021 thực hiện Quyết định 1232/-TTg triển khai Khung trình độ giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
10

Quyết định 1232/-TTg Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam với trình độ giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
11

Quyết định 1232/-TTg mức lãi suất cho vay ưu đãi phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 13/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
12

Thông báo 39/TB-VPCP 2019 sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 25/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2019
13

Quyết định 1232/-TTg 2017 Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 17/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2017
14

Quyết định 1994/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng, giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 03/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2014
15

Thông báo 285/TB-VPCP 2018 Kết luận của Phó Thủ tướng về cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 09/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2018
16

Thông báo 330/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Long An

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
17

Quyết định 1232/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2013
18

Thông báo 186/TB-VPCP 2019 kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2019
19

Quyết định 1232/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng, giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 07/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2012
20

Quyết định 647/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung danh sách các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới thuộc phạm vi chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
Vui lòng đợi