Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

6 kết quả chứa từ khóa: 122/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 122/2017/-CP của Chính phủ về việc quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
02

Thông tư 138/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định 122/2017/-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
03

Thông tư 89/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Chứng khoán; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
04

Thông tư 36/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
05

Quyết định 71/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính năm 2018

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
06

Quyết định 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 07/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2019
Vui lòng đợi