Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

151 kết quả chứa từ khóa: 12159/VPCP-NN
01

Công văn 12159/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án "Phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020"

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 14/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2018

02

Công văn 10063/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý loài ngoại lai xâm hại

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 04/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

03

Công văn 10008/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về Đề án "An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020'

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 01/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

04

Công văn 9945/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về dự án Điện mặt trời kết hợp nông nghiệp tại Phân trường Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 01/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

05

Công văn 9771/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 28/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

06

Công văn 9708/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 25/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

07

Công văn 9590/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ báo cáo về dự thảo Nghị định quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 22/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

08

Công văn 9533/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Chương trình công tác năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 19/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

09

Công văn 9410/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 16/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

10

Công văn 9142/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/03/2002

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

11

Công văn 9149/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình quản lý tài nguyên nước liên quan đến bản tin kinh tế xã hội ngày 31/5/2019

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

12

Công văn 9024/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, định cư dự án thủy điện Đăk Đrinh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 04/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

13

Công văn 8493/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 20/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

14

Công văn 8255/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện và cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 13/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

15

Công văn 8071/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 07/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

16

Công văn 7908/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng, trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 03/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

17

Công văn 7512/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 22/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

18

Công văn 7194/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 14/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

19

Công văn 7137/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng biểu trưng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 12/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

20

Công văn 6987/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng "Đề án phát triển sản phẩm tôm thành phẩm chủ lực quốc gia"

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 07/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

Vui lòng đợi