Tra cứu văn bản

961 kết quả chứa từ khóa: 120/2016/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 120/2016/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
02
03

Nghị định 123/2020/-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Kế toán-Kiểm toán Tải về
04

Nghị định 53/2020/-CP của Chính phủ về việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Nghị định 120/2022/-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2022-2028

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
06

Nghị định 120/2021/-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Hành chính Tải về
07
08

Nghị định 125/2017/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
09

Nghị định 120/2017/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Lĩnh vực: Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Nghị định 174/2016/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
11

Nghị định 158/2016/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
12

Nghị định 88/2016/-CP của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Bảo hiểm Tải về
13

Nghị định 73/2016/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Bảo hiểm Tải về
14

Nghị định 41/2016/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Tài nguyên-Môi trường Tải về
15

Nghị định 34/2016/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Nghị định 07/2016/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
17

Nghị định 86/2015/-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
18

Thông tư 145/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
19

Nghị định 80/2022/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2016/-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
20

Nghị định 71/2022/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2016/-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về