Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
81 kết quả chứa từ khóa: 12/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND Bình Dương bãi bỏ Quyết định 50/2015/QĐ-UBND về phê duyệt đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
02

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND Trà Vinh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
03

Thông tư 12/2015/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2015
04

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định nhiệm vụ Sở Giao thông Vận tải Hậu Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
05

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp Hải Dương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
06

Quyết định 44/2015/QĐ-UBND An Giang thay thế PL phiếu nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2018
07

Quyết định 72/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 53/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 24/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
08

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND Thái Nguyên sửa Quyết định Dự án Năng lượng nông thôn II

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách Tải về
Ban hành: 14/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
09

Quyết định 53/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay thế Phụ Iục IV - Bảng giá động vật rừng ban hành kèm theo Quyết định 47/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2015
10

Quyết định 52/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định chức danh và chế độ, chính sách đối với Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận - huyện

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 18/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2015
11

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng phòng thuộc sở tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 23/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
12

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND Kon Tum sửa đổi giá tối thiểu tính thuế tài nguyên lâm sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2017
13

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Phú Thọ sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2020
14

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND Khánh Hòa về bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
15

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 2, điểm c, khoản 8 điều 1 Quyết định 66/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2015
16

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 28/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2018
17

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2015
18

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi Điều 6 của Quyết định 55/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 23/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2015
19

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể khi cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
20

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2015
Vui lòng đợi