Tra cứu văn bản

169 kết quả chứa từ khóa: 12/CT-BCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
161

Quyết định 3922/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
162

Quyết định 4246/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
163

Quyết định 2650/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
164
165

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
166

Thông báo 80/TB-BCT của Bộ Công Thương về kết luận của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý thị trường năm 2015 và quán triệt Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Thương mại-Quảng cáo Tải về
167

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
168

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
169

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về