Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
164 kết quả chứa từ khóa: 12/CT-BCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
141

Chỉ thị 12/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2007
142

Chỉ thị 12/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác khảo sát xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 11/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
143

Chỉ thị 12/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2005

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2005
144

Chỉ thị 12/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2004

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Giao thông Tải về
Ban hành: 30/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2004
145

Chỉ thị 12/2003/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chấn chỉnh công tác tổ chức vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 22/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2014
146

Chỉ thị 12/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
147

Chỉ thị 12/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý kết quả tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản doanh nghiệp nhà nước taị thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2000

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
148

Chỉ thị 12/2000/CT-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước về tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các ngân hàng

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 19/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
149

Chỉ thị 12/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành công tác khen thưởng 3 thời kỳ: thành tích giúp đỡ cách mạng trước tháng 8/1945, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/06/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
150

Chỉ thị 12/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Luật doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
151

Chỉ thị 12/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1998

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
152

Chỉ thị về việc tăng cường nguồn vốn để cho vay trung hạn trong quý IV/1996 theo chủ trương của Chính phủ

Ban hành: 30/09/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
153

Chỉ thị 12-CT/NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc xử lý tài sản đã nhận gán nợ của các Ngân hàng Thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
154

Thông tư 05/2010/TT-BCT sửa đổi về thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2010
155

Quyết định 1818/QĐ-BCT Kế hoạch xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất

Lĩnh vực: Xây dựng; Điện lực Tải về
Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
156

Quyết định 3922/QĐ-BCT 2018 Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 18/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
157

Quyết định 4246/QĐ-BCT 2017 Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị 16

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 10/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
158

Quyết định 2650/QĐ-BCT 2016 thực hiện tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2016
159

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/06/2016
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
160

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/06/2016
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
Vui lòng đợi