Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

996 kết quả chứa từ khóa: 11995/VPCP-KGVX
01

Công văn 11995/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ triển khai nhiệm vụ Quốc chí

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 11/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

02

Công văn 3251/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 17/05/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2010

03

Công văn 9175/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 09/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

04

Công văn 9087/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 07/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

05

Công văn 8955/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo Quốc hội việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 03/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

06

Công văn 8993/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 03/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

07

Công văn 8835/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đặt hàng đào tạo 300 chỉ tiêu các ngành hiếm, khó tuyển sinh, ngành truyền thống, dân tộc và đặc thù tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 30/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

08

Công văn 7489/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2018 - 2019 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2019 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 22/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

09

Công văn 6496/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo bổ sung việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 23/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2019

10

Công văn 4791/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

11

Công văn 3609/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 73/2018/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về

Ban hành: 03/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

12

Công văn 3630/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án "Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020"

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 03/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

13

Công văn 2305/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 22/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2019

14

Công văn 2147/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 20/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2019

15

Công văn 2045/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung phòng, chống Lao vào Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về

Ban hành: 15/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

16

Công văn 1967/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nước mắm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 11/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

17

Công văn 1582/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, ứng dụng và sử dụng thiết bị y tế sản xuất trong nước

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 26/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2019

18

Công văn 1506/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo 10 năm triển khai Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về

Ban hành: 25/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2019

19

Công văn 1250/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chế độ đối với giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

20

Công văn 1085/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

Vui lòng đợi