Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 1191/Q��-BXD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1191/QĐ-BXD 2017 Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
02

Quyết định 1191/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban điều hành Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Xây dựng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2011
Vui lòng đợi