Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

16 kết quả chứa từ khóa: 119/2017/NĐ-CP
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Nghị định 119/2017/-CP xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Vi phạm hành chính Tải về
  Ban hành: 01/11/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 03/11/2017
  02

  Thông tư 18/2018/TT-BKHCN xử phạt hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Vi phạm hành chính Tải về
  Ban hành: 18/12/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 31/01/2019
  03

  Nghi định 42/2019/-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  Ban hành: 16/05/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 20/05/2019
  04

  Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  Ban hành: 25/12/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/01/2018
  05

  Quyết định 376/QĐ-BTC 2020 Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 119/NQ-CP

  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
  Ban hành: 20/03/2020
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 27/03/2020
  06

  Quyết định 3925/QĐ-BKHCN 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
  Ban hành: 25/12/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 29/06/2020
  07

  Quyết định 1475/QĐ-BKHCN 2018 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh

  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
  Ban hành: 30/05/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 14/06/2018
  08

  Kế hoạch 81/KH-UBND Hà Nội triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2020

  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
  Ban hành: 18/04/2020
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 24/04/2020
  09

  Kế hoạch 174/KH-UBND Hà Nội đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu 2020

  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
  Ban hành: 01/09/2020
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/09/2020
  10

  Nghị quyết 119/NQ-CP 2019 biện pháp cấp bách tăng cường quản lý phòng chống gian lận xuất xứ

  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
  Ban hành: 31/12/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 02/01/2020
  11

  Kế hoạch 1518/KH-BCĐTƯATTP Kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020

  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
  Ban hành: 27/12/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/06/2020
  12

  Kế hoạch 252/KH-UBND Hà Nội 2019 đảm bảo An toàn thực phẩm phục vụ Tết 2020

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
  Ban hành: 12/12/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 20/12/2019
  13

  Quyết định 186/QĐ-BKHCN 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản khoa học công nghệ

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
  Ban hành: 28/01/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/03/2019
  14

  Công văn 7553/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện một số Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính

  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Vi phạm hành chính Tải về
  Ban hành: 17/11/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 28/11/2017
  15

  Công văn 4432/UBND-KT Hà Nội tăng cường quản lý về phòng vệ thương mại

  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
  Ban hành: 11/09/2020
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 15/09/2020
  16

  Công văn 5189/TCHQ-GSQL 2019 về kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa

  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Sở hữu trí tuệ Tải về
  Ban hành: 13/08/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/09/2019
  Vui lòng đợi