Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

14 kết quả chứa từ khóa: 119/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 119/2017/-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Vi phạm hành chính Tải về

Ban hành: 01/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

02

Thông tư 18/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2017/-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Vi phạm hành chính Tải về

Ban hành: 18/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

03

Nghị định 42/2019/-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 16/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

04

Nghị quyết 119/NQ-CP của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 31/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

05

Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 25/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2018

06

Kế hoạch 81/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2020

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 18/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

07

Quyết định 376/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 20/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

08

Kế hoạch 1518/KH-BCĐTƯATTP của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác Kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 27/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

09

Quyết định 3925/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về

Ban hành: 25/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

10

Kế hoạch 252/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo An toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 12/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

11

Quyết định 186/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ 2014-2018

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 28/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2019

12

Quyết định 1475/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 30/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2018

13

Công văn 5189/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Sở hữu trí tuệ Tải về

Ban hành: 13/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

14

Công văn 7553/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện một số Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Vi phạm hành chính Tải về

Ban hành: 17/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2017

Vui lòng đợi