Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

3 kết quả chứa từ khóa: 119/2015/NĐ-CP
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Nghị định 119/2015/-CP về bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

  Lĩnh vực: Xây dựng; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 13/11/2015
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/12/2017
  02

  Thông tư 329/2016/TT-BTC về bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

  Lĩnh vực: Xây dựng; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 26/12/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 16/01/2017
  03

  Quyết định 44/2019/QĐ-UBND Tây Ninh quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong xây dựng

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Xây dựng Tải về
  Ban hành: 05/11/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 07/11/2019
  Vui lòng đợi