Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 119/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 119/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự án ngân sách Nhà nước năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

Vui lòng đợi