Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

49 kết quả chứa từ khóa: 11886/VPCP-QHĐP
01

Công văn 11886/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

02

Công văn 9812/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc tham dự Phiên thảo luận tại Hội trường về kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 29/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

03

Công văn 9331/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 12/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

04

Công văn 9064/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 07/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

05

Công văn 8844/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 01/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

06

Công văn 6237/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 76/2019/QH14

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về

Ban hành: 13/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

07

Công văn 5728/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phân công các bộ phận chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 28/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2019

08

Công văn 4606/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phân công tham dự, giải trình tại Phiên họp Quốc hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 29/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

09

Công văn 3349/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phân công các bộ chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 24/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

10

Công văn 3277/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 23/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

11

Công văn 2549/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 31/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

12

Công văn 2541/VPCP-QHĐP của Văn phòng chính phủ về việc thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 32

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 29/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

13

Công văn 1983/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về

Ban hành: 12/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

14

Công văn 1609/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 27/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2019

15

Công văn 12491/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 29

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về

Ban hành: 24/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

16

Công văn 12448/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về

Ban hành: 22/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

17

Công văn 11961/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 08/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

18

Công văn 11580/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về

Ban hành: 28/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

19

Công văn 8936/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về

Ban hành: 18/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2018

20

Công văn 7417/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 03/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2018

Vui lòng đợi