Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

2 kết quả chứa từ khóa: 118/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 118/2017/-CP cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2017
02

Quyết định 126/QĐ-BTTTT Danh mục văn bản hết hiệu lực thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông năm 2017

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2018
Vui lòng đợi