Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2.974 kết quả chứa từ khóa: 117/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 117/TB-VPCP 2021 Kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp phòng, chống Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
02

Thông báo 117/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 02/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2019
03

Thông báo 117/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về Đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 03/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2017
04

Thông báo 117/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2015
05

Thông báo 117/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại buổi làm việc với Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2003
06

Thông báo 117/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2014
07

Thông báo 117/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 19/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2013
08

Thông báo 314/TB-VPCP 2020 kết luận về triển khai Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 31/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2020
09

Thông báo 311/TB-VPCP triển khai chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông Tải về
Ban hành: 28/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2020
10

Thông báo 304/TB-VPCP kết luận Thủ tướng tại Hội nghị với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
11

Thông báo 276/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
12

Thông báo 266/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng về kiểm tra dự án cao tốc Bắc - Nam

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 30/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
13

Thông báo 223/TB-VPCP kết luận về dự thảo triển khai Nghị quyết chuyển phương thức đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
14

Thông báo 11/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng về kiểm tra tình trạng an ninh trật tự

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 08/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
15

Thông báo 210/TB-VPCP năm 2018 Kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2018
16

Thông báo 230/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc ngày 03/08/2016 với Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2016
17

Thông báo 117/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi họp rà soát tiến độ và triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2016
18

Thông báo 377/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 14/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2013
19

Thông báo 153/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 16/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2007
20

Thông báo 302/TB-VPCP 2022 kết luận về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
Vui lòng đợi