Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
17 kết quả chứa từ khóa: 117/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 117/QĐ-TTg 2018 mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 22/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2018
02

Quyết định 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2017
03

Quyết định 117/QĐ-TTg 2016 giải thể 03 Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2016
04

Quyết định 117/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
05

Quyết định 117/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 27/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
06

Quyết định 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 25/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2007
07

Quyết định 117/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Đầu tư; Khoa học-Công nghệ; Chính sách Tải về
Ban hành: 27/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
08

Quyết định 117/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 03/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
09

Quyết định 117/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính cho các dự án đóng tàu biểu của ngành đóng tàu biển Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 10/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
10

Quyết định 117/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kết thúc hoạt động và giải thể Hội đồng tư vấn kiến trúc của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
11

Quyết định 117/TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh sách Hội đồng Tư vấn kiến trúc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
12

Quyết định 117-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp tiền học trong tiền lương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 27/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
13

Công văn 117/TTg-NN 2018 khung chính sách dự án Hồ chứa nước tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
14

Chỉ thị 117/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ và quản lý những sách và tài liệu văn hoá bằng chữ Hán, chữ Nôm

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 13/12/1963
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
15

Quyết định 117/QĐ-TTg 2019 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 23/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2019
16

Quyết định 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2015
17

Quyết định 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2004-2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2010
Vui lòng đợi