Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.396 kết quả chứa từ khóa: 117/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 117/NQ-CP 2021 dự thảo NQ thí điểm một số cơ chế phát triển TP. Hải Phòng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2021
02

Nghị quyết 117/NQ-CP 2020 xây dựng Nghị định quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2020
03

Nghị quyết 117/NQ-CP 2019 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2019
04

Nghị quyết 117/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2018
05

Nghị quyết 117/NQ-CP 2017 về phiên họp CP thường kỳ tháng 10 năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
06

Nghị quyết 117/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2013

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2013
07

Nghị quyết 139/NQ-CP 2018 ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
08

Nghị quyết 112/NQ-CP triển khai Nghị quyết 117 chuyển đổi phương thức dự án đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
09

Nghị định 117/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
10

Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về chế độ tiền lương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2016
11

Nghị định 117/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
12

Nghị quyết 01/NQ-CP 2022 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 08/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2022
13

Nghị quyết 99/NQ-CP 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển KTXH 5 năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
14

Nghị quyết 50/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
15

Nghị quyết 26/NQ-CP về triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 2021

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
16

Nghị quyết 01/NQ-CP giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
17

Nghị quyết 01/NQ-CP 2020 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
18

Nghị quyết 110/NQ-CP 2019 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 02/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
19

Nghị quyết 83/NQ-CP 2019 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2019
20

Nghị quyết 86/NQ-CP 2019 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2019
Vui lòng đợi