Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

5 kết quả chứa từ khóa: 117/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 117/2017/-CP ngân sách Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 19/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
02

Thông tư 41/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2016/TT-BTC phí, lệ phí xuất, nhập cảnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2020
03

Thông tư 07/2020/TT-BTC quản lý tài chính, tài sản Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 03/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
04

Thông tư 107/2018/TT-BTC quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2019
05

Quyết định 71/QĐ-BTC 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
Vui lòng đợi