Tra cứu văn bản

2.991 kết quả chứa từ khóa: 117/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông báo 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về thành lập Ban chỉ đạo quốc gia Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tình hình thực hiện chuẩn bị đầu tư, thẩm định, thiết kế, đấu thầu của Dự án

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
42

Thông báo 18/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xem xét mở cửa trường học trở lại

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về
43

Thông báo 347/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
44

Thông báo 342/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
45

Thông báo 344/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
46

Thông báo 341/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp xem xét việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông Tải về
47

Thông báo 340/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
48

Thông báo 338/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số bộ, cơ quan trung ương

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
49

Thông báo 328/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc Phê duyệt Đề án thành lập Chi nhánh Phát điện Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
50

Thông báo 327/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về vắc xin, thuốc điều trị Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
51

Thông báo 321/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nhập khẩu và sản xuất vắc xin, thuốc điều trị Covid-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
52

Thông báo 320/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
53

Thông báo 318/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
54

Thông báo 316/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
55

Thông báo 315/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về
56

Thông báo 313/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
57

Thông báo 312/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
58

Thông báo 311/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Hội nghị của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
59
60

Thông báo 309/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách số 2, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về