Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

39 kết quả chứa từ khóa: 116/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 116/2017/-CP điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
02

Thông tư 05/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 03/2018 về kiểm tra an toàn kỹ thuật ô tô nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Giao thông; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
03

Thông tư 03/2018/TT-BGTVT Kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Giao thông Tải về
Ban hành: 10/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2018
04

Thông tư 04/2020/TT-BCT đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định TPP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2020
05

Nghị định 17/2020/-CP sửa đổi các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
06

Thông tư 06/2019/TT-BCT về cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 25/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2019
07

Thông tư 46/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 25/2019 kiểm tra an toàn kỹ thuật sản xuất ô tô

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 12/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2019
08

Quyết định 1437/QĐ-BGTVT 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm được bổ sung

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 05/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2019
09

Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật trong sản xuất, lắp ráp ô tô

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Giao thông Tải về
Ban hành: 05/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
10

Thông tư 26/2019/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật về phụ tùng, linh kiện ô tô, mô tô

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 01/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
11

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT 2020 hợp nhất Thông tư kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Giao thông Tải về
Ban hành: 19/03/2020
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
12

Quyết định 383/QĐ-BGTVT đính chính Thông tư 05/2020/TT-BGTVT về ô tô nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Giao thông; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2020
13

Quyết định 1032/QĐ-BGTVT thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 26/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
14

Quyết định 2273/QĐ-BGTVT 2019 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng kiểm

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 06/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
15

Quyết định 321/QĐ-BGTVT 2018 công bố TTHC được bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 09/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2018
16

Quyết định 4705/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính Tải về
Ban hành: 18/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
17

Quyết định 3720/QĐ-BCT 2018 phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý giai đoạn 2019-2020

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 11/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
18

Quyết định 1254/QĐ-TTg 2018 duyệt Kế hoạch thúc đẩy cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành với hàng xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2018
19

Quyết định 450/QĐ-BGTVT 2020 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm được sửa đổi

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 24/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
20

Thông báo 442/TB-VPCP 2018 Thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, ASEAN

Lĩnh vực: Giao thông; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
Vui lòng đợi