Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 114/Q��-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 114/QĐ-UBDT 2016 phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2016
02

Quyết định 114/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quyết định thay thế Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/03/2011 và Quyết định 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2017
03

Quyết định 114/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc hành “Quy chế quản lý hoạt động của Trang thông tin điện tử Chương trình 135 ”

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2009
Vui lòng đợi