Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 113/2018/TT-BTC
01

Thông tư 113/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giá trong hoạt động quy hoạch

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xây dựng Tải về

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

Vui lòng đợi