Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

5 kết quả chứa từ khóa: 112/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
02

Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi nội dung mảnh bản đồ có phiên hiệu F-48-82-B-c-2 ban hành kèm theo Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 05/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2019
03

Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2017
04

Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2017
05

Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 09 năm 2013

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2013
Vui lòng đợi